Blog kancelarii

Kancelaria zaprasza do zapoznania się z merytorycznymi wpisami zamieszczonymi na blogu.

Pisanie na laptopie

W prawie spadkowym istnieje wiele zawiłości, które mogą wprowadzać w błąd i powodować niejasności, szczególnie w kontekście wydziedziczenia i uznania za niegodnego dziedziczenia. Chociaż oba terminy wydają się podobne, istnieją kluczowe różnice, które mają znaczący wpływ na proces spadkowy. Zrozumienie tych różnic jest istotne nie tylko dla potencjalnych spadkobierców, ale również dla osób sporządzających testamenty.

wydziedziczenie

Testament może być sporządzony w różnych formach, np. własnoręcznej, notarialnej, urzędowej lub ustnej. Niezależnie od formy, musi spełniać określone wymogi prawne, aby był ważny i skuteczny. Czy jednak istnieją sytuacje, w których testament można podważyć?

testament

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość służebną na rzecz innej nieruchomości (służebność gruntowa) lub określonej osoby fizycznej (służebność osobista). Jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, które zapewniają uprawnionemu określone korzyści związane z nieruchomością obciążoną.

prawo rzeczowe