Blog kancelarii

Kancelaria zaprasza do zapoznania się z merytorycznymi wpisami zamieszczonymi na blogu.

Pisanie na laptopie

Testament może być sporządzony w różnych formach, np. własnoręcznej, notarialnej, urzędowej lub ustnej. Niezależnie od formy, musi spełniać określone wymogi prawne, aby był ważny i skuteczny. Czy jednak istnieją sytuacje, w których testament można podważyć?

testament

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża nieruchomość służebną na rzecz innej nieruchomości (służebność gruntowa) lub określonej osoby fizycznej (służebność osobista). Jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, które zapewniają uprawnionemu określone korzyści związane z nieruchomością obciążoną.

prawo rzeczowe