Pełna obsługa prawna

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla wszystkich osób prywatnych i podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, cywilnym, spadkowym, upadłościowym, a także prawie odszkodowawczym. Kancelaria udziela rzetelnych porad prawnych oraz służy pomocą na każdym etapie postępowania. W ramach prowadzonej działalności prawniczej możliwe jest wypełnianie wszelkiej dokumentacji i składanie stosownych wniosków w imieniu Klientów, a także ich reprezentowanie przed sądami, również w postępowaniu mediacyjnym. Indywidualne podejście, pełne zaangażowanie w powierzoną sprawę oraz dążenie do uzyskania korzystnych dla Klienta postanowień, to podstawa pracy kancelarii, która ma na celu wypracowanie jak najlepszych, skutecznych działań.

 

Kiedy warto skorzystać z usług prawnych?

Skorzystanie z porad prawnych i usług kancelarii będzie pomocne w każdej sytuacji, w której mają Państwo styczność z przepisami czy procedurami prawnymi i chcą uzyskać konkretne, merytoryczne wsparcie.

Pomoc prawnika jest niezwykle ważna w przypadku toczonych postępowań sądowych, a reprezentowany przez doświadczonego radcę prawnego Klient, ma większe szanse na uzyskanie korzystnego dla niego postanowienia sądu.

Wsparcie doświadczonego prawnika okazuje się często niezbędne w przypadku niewypłacalności osoby fizycznej, chcącej skorzystać z upadłości konsumenckiej, w trakcie której prawnik pomaga przeprowadzić oddłużenie, umożliwiające skuteczne wyjście z długów i rozpoczęcie nowego życia bez wierzycieli.

Pomoc radcy prawnego jest również istotna podczas rozpraw rozwodowych, ustalania podziału majątku, w sprawach o nabycie spadku bądź rozwiązywania innych problemów rodzinnych zwłaszcza, gdy między członkami rodziny istnieje trwały spór. W sprawach dotyczących spadków oraz odszkodowań, mających skomplikowany charakter, korzystanie z usług prawnika znacząco zwiększa szanse na pozytywne zakończenie sprawy z korzyścią dla Klienta.

Porady prawne

Sprawy rodzinne

Podział majątku

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Odszkodowania

Upadłość konsumencka