Umowy cywilnoprawne w Gdańsku – prawo cywilne

Podawanie ręki

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. W ramach oferty kancelarii mogą Państwo skorzystać z porad prawnych, usług sporządzania pism procesowych, a także reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądem. Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Od wielu lat kancelaria zajmuje się obsługą kontraktów handlowych, w tym umów o dzieło, umów licencyjnych oraz umów o świadczenie usług. Zajmuje się zarówno sporządzaniem, jak i opiniowaniem umów cywilnoprawnych. Dba, aby w sposób optymalny zabezpieczały one interesy Klientów. Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem procesów negocjacyjnych. Wszystkie oferowane usługi świadczone są w obszarze Gdańska i okolic.

Prawo cywilne swoim zakresem obejmuje sprawy dotyczące m.in.:

  • ochrony dóbr osobistych;
  • uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za czyny niedozwolone;
  • zapłaty należności wynikających z umów;
  • zniesienia współwłasności;
  • ubezwłasnowolnienia;
  • ustanowienia lub zmiany treści służebności;
  • ustalenia lub uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
  • zasiedzenia nieruchomości.

Zasada swobody umów cywilnoprawnych

W Polsce obowiązuje zasada swobody umów cywilnoprawnych, wedle której strony zawierając kontrakt, mogą określić stosunek prawny według swego uznania. Jednak treść oraz cel stosunku prawnego nie może być sprzeczny z obowiązującymi ustawami i zasadami współżycia społecznego. Sporządzenie umowy lub jej ocenianie przez osobę niemającą styczności z prawem może naruszyć bezpieczeństwo Państwa interesów. Dlatego tak ważne jest, aby sporządzanie umów cywilnoprawnych powierzyć doświadczonym prawnikom. Dzięki temu mają Państwo pewność podpisania umowy, która nie zaszkodzi Państwa interesom, a wręcz je ochroni.