Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w Gdańsku

Wskazywanie długopisem na dokument

Kancelaria oferuje Państwu kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Zajmuje się reprezentacją Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku spraw sądowych. W ramach świadczonych usług ustalany jest podmiot zobowiązany do zapłaty odszkodowania w związku z zaistniałą szkodą, określany jest charakter oraz wysokość roszczenia i podejmowane są korki mające na celu uzyskanie ustalonej kwoty. Kancelaria reprezentuje Klientów w negocjacjach z ubezpieczycielami oraz przed sądami. Zawsze w pierwszej kolejności stara się zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem, aby nie narażać Klientów na długotrwały proces sądowy. Jeśli negocjacje nie są skuteczne, sprawa kierowana jest do sądu.

W ramach świadczonych usług kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi uzyskania odszkodowania:

  • za wypadek komunikacyjny;

  • za wypadek śmiertelny;

  • za szkody na osobie;

  • za błędy lekarskie;

  • za niesłuszny areszt;

  • za trwały uszczerbek na zdrowiu;

  • powypadkowego za wypadek w pracy.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w uzyskaniu odszkodowania, kancelaria zaprasza do skorzystania ze świadczonych usług. Siedziba Kancelarii mieści się w Gdańsku.

Jak długo trwa dochodzenie odszkodowań?

Czas trwania dochodzenia odszkodowań w przypadku postępowań polubownych wynosi zazwyczaj od 30 do 90 dni. Jeśli sprawa trafi do sądu, może ulec on wydłużeniu od 6 miesięcy do nawet kilku lat. Długość oczekiwania na wypłatę odszkodowania uzależniona jest od wielu czynników, na które nie zawsze mamy wpływ. Im bardziej skomplikowana jest dana sprawa, tym dłużej trwa postępowanie.