Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej w Gdańsku

Dokument na stole

Jedną z wielu dziedzin prawa, w jakiej się specjalizuje się kancelaria, jest prawo upadłościowe, a dokładniej upadłość konsumencka. Kancelaria reprezentuje osoby fizyczne zainteresowane ogłoszeniem upadłości konsumenckiej na terenie całego Trójmiasta. Służy kompleksowym doradztwem prawnym dla osób zadłużonych. W imieniu Klientów zajmuje się przygotowaniem wszelkiej dokumentacji oraz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Jak przebiega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Osoba fizyczna, która chce ogłosić upadłość konsumencką, jest zobowiązana do złożenia stosownego wniosku do sądu upadłościowego. Sądem tym jest zawsze sąd rejonowy, a dokładniej jego jednostka organizacyjna – wydział gospodarczy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zadłużenie oraz niezdolność do jego spłaty. Sąd dokładnie bada złożony wniosek pod kątem spełnienia przez konsumenta wszystkich warunków ogłoszenia upadłości. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaje wydane postanowienie o upadłości konsumenckiej, a następnie odbywa się postępowanie likwidacyjne. Sąd umarza część długów, a pozostałe zobowiązania finansowe rozkłada na raty, tworząc plan spłaty, który umożliwi spłatę zadłużenia w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Jeśli jednak dłużnik nie jest w stanie w żaden sposób dokonać spłaty, sąd może umorzyć całość długu i plan spłaty nie będzie ustalany. Uzyskanie oddłużenia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy dana osoba fizyczna skutecznie przeprowadzi postępowanie upadłościowe przed sądem oraz zrealizuje plan spłaty zobowiązań finansowych, jeśli był on ustalony.