Sprawy spadkowe – prawnik w Gdańsku i Trójmieście

Podpisywanie dokumentu

Kancelaria specjalizuje się w prawie spadkowym określającym zasady przechodzenia praw na wypadek śmierci. Oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, jego odrzucenia lub przyjęcia. Zajmuje się przygotowaniem wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, a także reprezentacją Klientów na każdym etapie postępowania toczonego w sprawie spadkowej. Kancelaria służy pomocą w sprawach dotyczących uchylenia się od skutków prawnych, wynikających z niezłożenia stosownego oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. Zajmuje się również sprawami dotyczącymi zachowku.

Sprawy toczone w zakresie prawa spadkowego mogą przybrać skomplikowany charakter w przypadku, gdy zachodzi konieczność rozliczenia nakładów na przedmioty wchodzące w skład masy spadkowej bądź osoby upoważnione na mocy dziedziczenia kwestionują sporządzony testament. Wówczas pomoc doświadczonego prawnika od spraw spadkowych jest niezbędna. Jeśli zmagają się Państwo z problemami dotyczącymi spadku, warto skorzystać z oferowanej przez kancelarię pomocy prawnej. Wszystkie usługi świadczone są na terenie Trójmiasta i okolic.

Prawo spadkowe a zachowek

W momencie śmierci spadkodawcy, spadkobiercy nabywają prawa do majątku osoby zmarłej. Wskazanie osób do przejęcia spadku wynika z ustawy bądź z testamentu. Wedle Kodeksu Cywilnego w pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci spadkodawcy oraz ich małżonkowie. Jednak zdarza się tak, że spadkodawca w sporządzonym testamencie pomija spokrewnione z nim osoby. W przypadku, gdy osoba uprawniona wedle dziedziczenia ustawowego nie otrzymała zachowku bądź darowizny, może ona ubiegać się o uzyskanie od spadkobiercy zapłaty sumy pieniężnej, potrzebnej do pokrycia zachowku.