Czy możliwy jest podział majątku w trakcie trwania małżeństwa?

Podział majątku wspólnego to jedna z najbardziej skomplikowanych kwestii w trakcie trwania małżeństwa. Wielu małżonków zastanawia się, czy możliwe jest rozdzielenie wspólnie nabytego dorobku bez konieczności rozstania się czy rozwodu. Prawo polskie przewiduje taką możliwość, choć wymaga to spełnienia określonych warunków i często zaangażowania profesjonalnego doradztwa prawnego.

 

Podział majątku – kiedy jest możliwy? 

dwie kobiety i mężczyzna przy stole z dokumentamiPodział majątku w trakcie trwania małżeństwa może nastąpić na kilka sposobów. Najprostszą formą jest zawarcie między małżonkami umowy majątkowej, która reguluje kwestie własności nabytych dóbr. Taka umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, aby była ważna. Inną możliwością jest podział majątku przez sąd – taka sytuacja ma miejsce, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia. Sądowy podział majątku może być inicjowany przez jednego z małżonków i wymaga udowodnienia, że dalsze trwanie wspólności majątkowej jest niemożliwe lub znacznie utrudnia życie jednej ze stron.

 

Rola radcy prawnego w podziale majątku 

Podział majątku to proces prawny, który wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także umiejętności negocjacyjnych i mediacji. Jako prawnik od podziału majątku w Gdańsku, spotykam się z wieloma przypadkami, gdzie konieczne jest indywidualne podejście do sytuacji klienta. Wspieram małżonków w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, reprezentuję ich interesy przed sądem oraz pomagam w negocjacjach mających na celu osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Moja rola jako radcy prawnego to także edukowanie klientów o ich prawach i obowiązkach, ważnych dla zrozumienia konsekwencji podziału majątku.

Radca prawny może pełnić również funkcję mediatora, pomagając znaleźć kompromis, który będzie akceptowalny dla obu stron. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy emocje biorą górę, a racjonalne rozwiązanie wydaje się być trudne do osiągnięcia. Profesjonalne doradztwo prawne pozwala na uniknięcie długotrwałych i kosztownych sporów sądowych, które mogą negatywnie wpłynąć na relacje między małżonkami, a także na dobro dzieci. Dlatego też, wsparcie doświadczonego prawnika jest nieocenione w procesie podziału majątku.