Upadłość konsumencka - najważniejsze skutki dla dłużnika

Niekiedy jedynym słusznym rozwiązaniem w przypadku posiadania długów jest ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. To szansa na wyjście ze stale narastających zobowiązań finansowych poprzez opracowanie i wdrożenie strategii oddłużenia. Trzeba jednak pamiętać, że upadłość wiąże się z wieloma skutkami o charakterze prawnym i faktycznym.

 

Upadłość konsumencka. Skutki, o których musisz pamiętać

zmartwiona kobietaPierwszym i zupełnie najistotniejszym skutkiem z perspektywy dłużnika jest utrata możliwości zarządzania własnym majątkiem. Wówczas uprawnienie to przechodzi na syndyka, którego zadaniem jest przeprowadzenie tzw. likwidacji masy upadłości. W praktyce najczęściej spienięża się dane składniki majątku, aby pozyskać środki na zaspokojenie wierzycieli.

Jako radca prawny z Trójmiasta niejednokrotnie udzielałam porad prawnych w tym zakresie. Dłużnicy często nie wiedzą, z czym dokładnie wiąże się ogłoszenie upadłości. Powyższa konsekwencja to niestety tylko jedna z wielu. Trzeba liczyć się także z:

  • częściową utratą wynagrodzenia za pracę,
  • ograniczeniem praw konsumenta – niemożność zaciągnięcia kredytu czy zawierania umów kupna,
  • powstaniem rozdzielności majątkowej w przypadku pozostawania w związku małżeńskim.

 

Czy warto zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jeżeli dłużnik nie jest w stanie samodzielnie uregulować swoich zobowiązań, będzie to jedyna metoda na wyjście z długów i rozpoczęcie nowego rozdziału. Niekiedy wysoka kwota zadłużenia popycha do zaciągania coraz to nowych pożyczek i kredytów, co w konsekwencji przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. Postępowanie upadłościowe należy więc traktować jako szansę na uporządkowanie trudnej sytuacji finansowej i wyjście na prostą. Mimo poważnych konsekwencji najczęściej warto się na to zdecydować.